Pomiń łącza nawigacjiPomiń łącza nawigacji
 
 
Zapomniałem hasło
GeoOśrodek :: Chorzow
 

Informacje o Portalu

Portal GEO-OŚRODEK jest częścią systemu informatycznego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Chorzów pod nazwą KATASTER WIELOZADANIOWY (WZ).

Podstawę systemu stanowią bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poziomu powiatowego prowadzone przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Dane przestrzenne o terenie Chorzowa związane z zabudową, układem komunikacyjnym, numeracją adresową, zagospodarowaniem terenu, granicami obrębów i działek ewidencyjnych oraz analizą własności gruntów dostępne są w sieci Internet i Intranet dla różnych kategorii odbiorców.

System Kataster WZ zapewnia wgląd do bazy danych ewidencji gruntów i budynków pracownikom wydziałów Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Dedykowany moduł Kataster RCiWN zapewnia zarejestrowanym w systemie rzeczoznawcom majątkowym bezpośredni wgląd do danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości oraz aktów notarialnych i wyciągów z operatów szacunkowych w siedzibie Urzędu Miasta.

Portal GEO-ŚRODEK oferuje wykonawcom prac geodezyjnych i rzeczoznawcom majątkowym dostęp za pośrednictwem Internetu do usług publicznych z zakresu geodezji. Portal umożliwia obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych w formie elektronicznej, publikację map oraz rejestrację zamówień na materiały i informacje z zasobu geodezyjnego.

Technologia zastosowana w internetowych serwisach danych przestrzennych dla miasta Chorzów:

1. 
JARC - aplikacja webowa

    Tomcat - serwer aplikacji JAVA

    ArcIMS - serwer usług mapowych

2. GeoOśrodek - aplikacja webowa

    IIS - serwer aplikacyjny .NET

    ArcGIS Server - serwer usług mapowych

3. RDBMS Oracle i ArcSDE - wspólna platforma danych przestrzennych i opisowych dla punktu 1 i 2.

4.Geonetwork Opensource - zarządzanie zasobami danych przestrzennych (usługa portalu, usługa katalogowania i edytor metadanych, usługa importu i przetwarzanie danych).