Pomiń łącza nawigacjiPomiń łącza nawigacji
 
 
Zapomniałem hasło
GeoOśrodek :: Chorzow
 

Informacje o Wydziale i pracownikach  

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN)  

Dyrektor Wydziału Alicja HOSZCZ
Adres 41-500 Chorzów, ul. Rynek 1

(IV piętro, pokój 425)
Telefon

Fax

E-mail
(32) 416 50 00 wew. 453, (32) 416 54 25

(32) 416 56 14 

gn.naczelnik@chorzow.eu
Informacje dodatkowe Przyjmowanie stron odbywa się w godzinach:

poniedziałek - środa od godz. 7.30 do godz. 15.00

czwartek - od godz. 7.30 do godz. 17.00

piątek - od godz. 7.30 do godz. 13.00
Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Gospodarki Nieruchomościami Krystyna Fabisz

Pokój 424

Tel. (32) 416 50 00 wew. 386

E-mail : gn.zastepca@chorzow.eu
Geodeta Miejski

Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Geodezji
Jacek OLSZÓWKA

Pokój 433

Tel. (32)  416 50 00 wew. 358

E-mail : gn.geodeta@chorzow.eu, geod_pow@chorzow.eu

Sprawy z zakresu geodezji i kartografii  

Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów Aurelia KORPAŁA

Pokój 431a

Tel. (32) 416 50 00 wew. 9378

E-mail : gn.ewidencja@chorzow.eu
Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego                      

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
Barbara SZNAJDER

Pokój 320

Tel. (32) 416 50 00 wew. 369

Fax (32) 416 56 15

E-mail : gn.zasob@chorzow.eu, odgk@chorzow.eu

 Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej Sylwia POŁAP 

Pokój 435 

Tel. (32) 416 50 00 wew. 456 

E-mail : polap_s@chorzow.eu

REFERAT ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO  

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (KERG)  

Imię i nazwisko

Stanowisko

Pokój

Telefon

E-mail

Uwagi
Lucyna ROSIŃSKA

Inspektor

320            

(32) 416 50 00 wew.309

rosinska_l@chorzow.eu
Imię i nazwisko

Stanowisko

Pokój

Telefon

E-mail

Uwagi
Jarosław CZYŻ

Inspektor

319

(32) 416 50 00 wew. 475

czyz_j@chorzow.eu

Obsługa zamówień na informacje i materiały (PZGiK)

  

Imię i nazwisko

Stanowisko

Pokój          

Telefon

Fax

E-mail

Uwagi
Monika BODERA 

Podinspektor

318         

(32) 416 50 00 wew. 434

(32) 416 56 15

bodera_m@chorzow.eu
Imię i nazwisko

Stanowisko

Pokój

Telefon

Fax

E-mail

 Uwagi
Dariusz WOŹNIAK

Inspektor

318

(32) 416 50 00 wew. 9320 

(32) 416 56 15

wozniak_d@chorzow.eu