Pomiń łącza nawigacjiPomiń łącza nawigacji
 
 
Zapomniałem hasło
GeoOśrodek :: Chorzow
 
           

FORMULARZE DLA GEODETÓW:

Wniosek o rejestrację w portalu 

Załącznik do charakterystyki technicznej dla prac geodezyjnych

Załącznik do charakterystyki technicznej dla prac ewidencyjnych

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek o udostępnienie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

Informacja dla zamawiającego dane z ewidencji gruntów i budynków

Arkusz danych ewidencyjnych budynku

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku

Załącznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych

Karta charakterystyki obiektów GESUTFORMULARZE DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH:

Wniosek o rejestrację dla rzeczoznawców

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacja dla zamawiającego dane z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o udostępnienie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

FORMULARZE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek o udostępnienie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków

Informacja dla zamawiającego dane z ewidencji gruntów i budynkówFORMULARZE DOTYCZĄCE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU (NARADY KOORDYNACYJNE):

Wniosek o uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Informacja dodatkowa dla inwestora

Terminy narad koordynacyjnych w 2017 roku